Asbestsanering

Bouw- & timmerbedrijf Luttikhold heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in asbestsanering.

sanering, asbest
asbest, sanering, beltrum

Asbestsanering

Bouw- & timmerbedrijf Luttikhold heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in asbestsanering.

Sinds enige jaren is bekend dat asbest niet goed is voor lijf en leden. De kankerverwekkende stof zit echter nog steeds verwerkt in ontzettend veel woningen en bedrijfspanden; vaak in golfplaten daken, maar ook in wanden en in isolatie- en afdekmateriaal. Tot in de jaren tachtig is dit materiaal volop gebruikt, pas in 1993 werd het officieel verboden.

Het belangrijste is immers uw gezondheid

Bouw- & timmerbedrijf Luttikhold heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in asbestsanering. Het belangrijkste is immers uw gezondheid: we staan er ook bij complexe vraagstukken voor garant dat asbest op een veilige en verantwoorde manier wordt verwijderd en afgevoerd. De medewerkers van Luttikhold beschikken hiervoor over het verplichte DAV-certificaat (Deskundig Asbestverwijderaar) en hebben alle benodigde cursussen gevolgd. Speciaal voor klussen die met asbest te maken hebben, beschikken we over een eigen goed gekeurde verreiker. Na het verwijderen van het asbest zorgen we ervoor dat ook het afvoeren geregeld wordt en dat dit volgens alle noodzakelijke richtlijnen gebeurt.

Voorlopig is het – omwille van uw gezondheid en het uitsluiten van risico’s – ‘slechts’ aan te raden om materiaal dat asbest bevat te laten weghalen van uw huis of bedrijf.

Maar binnen enkele jaren is het niet meer alleen wijselijk om dit te laten doen, het is dan ook wettelijk verplicht. Met ingang van 2024 moet alle zichtbare asbest verwijderd zijn, heeft de Rijksoverheid bepaald.

“Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden.

Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest.” In sommige gevallen is actie ondernemen al eerder noodzakelijk: “Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.”

Gehele artikel lezen

Eerst slopen en vervolgens herstellen

Het voordeel van asbestsanering die wordt uitgevoerd door bouw- & timmerbedrijf Luttikhold is, behalve dat het op een veilige en verantwoorde manier gebeurt, dat we direct na het verwijderen het vervolgtraject voor u kunnen verzorgen: eerst slopen en vervolgens herstellen. Daarbij hebt u dan te maken met maar één partij, Luttikhold neemt u een hoop regelwerk uit handen.

Alles naar wens in een kort tijdsbestek

Als het bijvoorbeeld uw dak is dat vervangen moet worden, halen we binnen een dag de golfplaten met asbest eraf. Een dag later alweer zijn we, als dat gewenst of noodzakelijk is, in staat om het dak weer dicht te maken. Vooraf treden we uiteraard met u in overleg over de manier waarop u dit wenst en het materiaal dat we ervoor zullen gebruiken. Het spreekt voor zich dat het mogelijk is om asbestsanering te combineren met overige aanpassingen aan uw woning of bedrijfspand.